Overflatebeskyttelse - prosess

 

Desinfikasjonsproduktet sprayer/«fogger» flatene som skal behandlet, og tørkes over med fiberklut på flater for ytterligere fordeling. Fungerer etter én påføring.

 

Den uskadeliggjør 99,99 prosent av bakterier, virus og sopp innen få minutter og fungerer med mer enn 98 prosent virkning, selv ved normal, daglig vask.

Preparatet fungerer ved dannelse av et molekylært lag kovalent bundne biocidmolekyler basert på silisiumpolymerkjemi.

 

Det dannes et tett nettverk av antimikrobielle «pigger» på overflaten, som er svært positivt ladet. Piggene peker ut fra den positivt ladede overflaten. Mikroorganismens negativt ladede molekylstruktur vil trekkes mot den positivt ladede overflaten, men punkteres av piggene som stikker ut av denne. Membranen lyseres mot piggen, inntil den kollapser og er uskadeliggjort.

 

Toppspray dreper mekanisk, ikke med kjemisk nedbrytning eller farlige gifter.

 

Derfor kan ikke bakterier og virus utvikle resistens mot produktet.

Håndbeskyttelse - prosess

Alle som kommer inn i lokalene skal spraye hendene sine på vei inn. Et lag med spray holder flere timer uavhengig om man vasker hendene etterpå.  

 

80 prosent av bakterier og virus blir overført ved berøring.

 

God håndhygiene er den mest effektive måten å hindre smitte spredning av bakterier og virus for eksempel Coronavirus, forkjølelse, omgangssyke og influensa.

 

De fleste av Toppsprays konkurrenter utrydder bakterier og virus med alkohol /dehydrering eller med gift. Tradisjonell såpe fjerner og oppløser. Disse tradisjonelle måtene har ingen langtidsvirkende effekt som Toppspray.

Mot bakterier, virus og sopp

 

Koronavirus - forkjølelse - omgangssyke - influensa - fotsopp - vorter .

 

Toppspray utrydder 99,99 prosent. En behandlet flate vil fortsette å utrydde alle mikrobene som kommer inn i området med personer eller bagasje.

 

Produktet er nytt i Norge, men har vært i handelen i nærmere 30 år, og har i denne perioden blitt testet ved over 140 laboratorier mot 117 ulike bakterier, virus og sopp. Alle med strålende resultater. Noen eksempler; Ebola,  Norovirus, E-coli, MERS, H1N1 og salmonella.